Endocream


 • Marka: CHEMA
 • Model:
 • Dostępność: Niedostępny

Cena : 41,00 zł

Netto: 33,33 zł


Opis

Kup w SUPER Cenie: Endocream

 

 

Endocream to krem do chemicznego opracowywania kanałów korzeniowych.

 

Skład

wersenian disodowy (EDTA), nadtlenek mocznika, glikol polioksyetylenowy 400, glikol polioksyetylenowy 4000, glikol propylenowy.
1g kremu zawiera 150 mg wersenianu disodowego i 100 mg nadtlenku mocznika.

 

Zastosowanie

Endocream zaleca się do stosowania praktycznie podczas opracowywania każdego kanału korzeniowego.
Szczególnie zalecany jest podczas:

 • kateteryzacji wąskiego kanału, tj. podczas pierwszego wprowadzenia narzędzia na pełną długość roboczą,
 • odszukiwania i opracowywania ujść zobliterowanych kanałów korzeniowych,
 • ręcznego opracowywania zobliterowanych kanałów korzeniowych,
 • ręcznego opracowywania wąskich i zakrzywionych kanałów,
 • maszynowej preparacji kanałów, szczególnie wąskich i zakrzywionych.

Endocream stosowany naprzemiennie z roztworem podchlorynu sodu (np. Chloran 2,0%) zapewnia usunięcie z kanału ewentualnych pozostałości miazgi i opiłków zębinowych, a także dokładniejsze usunięcie warstwy mazistej powstającej przy mechanicznym opracowywaniu kanału.

 

Opis działania

Wyrób zawiera wersenian disodowy, który reaguje z mineralnymi składnikami tkanek twardych zęba (działanie chelatujące), czyniąc je podatnymi na mechaniczne opracowanie. Optymalny czas oddziaływania preparatu na ścianę kanału wynosi 1-5 minut.
Drugim, bardzo ważnym składnikiem preparatu jest nadtlenek mocznika. Podczas pracy z wyrobem uwalniany jest aktywny tlen, który znacząco poprawia właściwości oczyszczające wyrobu. Zjawisko to szczególnie nasila się podczas płukania opracowywanego kanału podchlorynem sodu. Z powodu dużej ilości wydzielanego tlenu dochodzi wtedy do pienienia i usuwania resztek tkanek z kanału.
Dodatkowo Endocream, dzięki swojej konsystencji i zawartości glikoli ma właściwości lubrikujące, co ułatwia wślizgnięcie się narzędzia do światła kanału korzeniowego i opracowanie kanału, a także znacząco zmniejsza ryzyko złamania narzędzia w kanale.

 

Sposób postępowania z wyrobem

1. Zdjąć osłonkę ze strzykawki i osadzić na jej miejsce wymienną jednorazową końcówkę (tępo zakończoną jednorazową igłę).
2. Za pomocą wymiennej końcówki wprowadzić niewielką ilość kremu do kanału lub bezpośrednio na  narzędzia kanałowe, po czym mechanicznie opracowywać kanał. Nie wprowadzać materiału poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba.
3. Po poszerzeniu go o jedną wielkość należy narzędzie zmienić na większe, a kanał obficie przepłukać podchlorynem sodu (np. Chloran 2,0%) używając w tym celu co najmniej 2 ml. Niestosowanie podchlorynu sodu zmniejsza skuteczność działania preparatu.
4. Przed zastosowaniem narzędzia kolejnej wielkości należy powtórnie zastosować krem.
5. Po poszerzeniu przyszczytowego odcinka zakrzywionego kanału do rozmiaru 30 zaprzestać stosowania.
6. Po zakończeniu opracowywania kanału należy go przepłukać dużą ilością podchlorynu sodowego (minimum 10 ml). 

 • należy zwrócić uwagę na dokładne wypłukanie preparatu po zabiegu. Pozostawienie resztek materiału w kanale może uniemożliwić szczelne wypełnienie kanału, a także doprowadzić do nadmiernego „zmiękczenia” zębiny. Krem należy płukać podchlorynem sodu (np. Chloran 2,0%) do ustania pienienia i wydzielania pęcherzyków gazu
 • nadmierne „zmiękczenie” zębiny, zwłaszcza w okolicy otworu anatomicznego zakrzywionych kanałów, może  doprowadzić do perforacji korzenia, szczególnie wtedy, kiedy okolica ta opracowywana jest narzędziami kanałowymi powyżej nr 30, które nie są tak giętkie jak narzędzia cienkie i przy  zmiękczonej zębinie  mogą spowodować perforacje   
 • podczas pracy z wyrobem wskazane jest stosowanie koferdamu
 • wyrób posiada właściwości utleniające. Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar
 • chronić oczy i tkanki miękkie przed kontaktem z preparatem. Stosować ochrony oczu i twarzy
 • nie stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na jego składniki
 • po każdorazowym użyciu wyrobu należy cofnąć nieznacznie tłoczek strzykawki, aby usunąć krem z końcówki. Zamknąć strzykawkę osłonką
 • należy pamiętać, że określona objętość kremu może wiązać tylko ograniczoną liczbę jonów wapnia, dlatego krem należy często zmieniać w kanałach, aby podtrzymać jego chelatujące działanie
 • należy zwrócić uwagę na dokładne umocowanie wymiennej końcówki. Podczas dozowania wyrobu nie używać zbyt silnego nacisku na tłok strzykawki, gdyż może to spowodować niekontrolowane oddzielenie się wymiennej końcówki od  strzykawki

 

Warunki przechowywania

 • przechowywać w opakowaniu dokładnie zamkniętym, w temperaturze 2 - 80C
 • przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
 • chronić od światła

 

Opakowanie: 5,5 g